InschrijvenOm de data op te kunnen vragen bij uw netbeheerder en er zeker van te zijn dat het om uw data gaat, vragen we u de laatste 6 cijfers van uw elektriciteitsmeter in te vullen.
Onder dit formulier ziet u een voorbeeld van een meternummer op een meter. Voor de meter in het voorbeeld zou ingevuld moeten worden: 389314.
Het kan zijn dat het er bij u iets anders uit ziet omdat er verschillende typen slimme meters zijn.

Na stap drie gaan wij data opvragen bij uw netbeheerder. Op het moment dat de eerste data binnen is weten we ook uw meternummer en kunnen we dit vergelijken met het door u opgegeven nummer. Mocht het nummer niet kloppen dan laten we u dat via de mail weten, en kunt u het nogmaals proberen.

* verplichte velden